מאפייני הגרלת הפיס 777

הגרלת הפיס 777 היא משחק שמאפשר בחירת שבעה מספרים מטבלה גדולה של שבעים מספרים. הגרלה זו מתקיימת פעמיים ביום והתוצאות מציגות 17 מספרים שעלו בגורל, שמהווים את ההשתתפות בהגרלה, כאשר מתוכם המשתתפים מתבקשים לנחש נכון שבעה מספרים. ניחוש נכון של שבעה מספרים מתוך 17 המספרים שעלו

Read More