עבודה בבטחה במקומות גבוהים

עבודה בבטחה במקומות גבוהים הינה קריטית הן לעובד והן לכל המעורבים.   לפני ביצוע כל עבודה בגובה , יש לבצע הערכת בטיחות מלאה בהתאם לחוק המקומי, אך יש גם שלושה שיקולים עיקריים המעורבים בבחירת הציוד: בחירת הציוד הנכון בכל מקום עבודה יכולים להיות עמודי תמך, מדרגות או

Read More