דרושים הנהלת חשבונות

דרושים הנהלת חשבונות

אין עוררין על כך שהנהלת חשבונות הוא מקצוע מבוקש ביותר אשר הביקוש לו גדל משנה לשנה. אחת הסיבות שלהנהלת חשבונות דרושים יותר ויותר עובדים מידי שנה נעוצה בעובדה שמספר העסקים הגדולים והקטנים עולה מידי שנה. כתוצאה מכך שמספר העסקים נמצא בעלייה מתמדת אזי משרדי רואה חשבון מתעסקים עם יותר חברות וכך צריכים יותר ויותר מנהלי ומנהלות חשבונות למשרדיהם, אך גם הגידול בעסקים הקטנים אשר לא חייבים לשכור את שירותיהם של רואי חשבון אלא יכולים להסתפק לעיתים במנהל או מנהלת חשבונות, תלוי בסוג העסק וסוג התעודה של מנהל החשבונות. כאמור כל ארגון זקוק לשירותי הנהלת חשבונות בין אם כחלק מהעובדים של העסק ואז הוא מועסק בתור שכיר בחברה או בתור פרילנסר, ובין אם העסק משתמש בשירותי משרד רואי חשבון ואז מנהל חשבונות מטעם אותו משרד מטפל באותו עסק.

תפקידיו של מנהל/ת החשבונות

בראש ובראשונה על מנהל או מנהלת החשבונות לדאוג למנהל הפיננסי התקין של העסק אותו הוא מנהל מבחינה חשבונאית. עליו לדאוג לכל ההכנסות וההוצאות מדווחות כיאות על פי הכללים החשבונאים ונרשמים באופן נכון, בהתאם לשיטת הדיווח על פיה עובד העסק שלנו. מעבר לרישום כלל הפעולות עליו לדאוג להנפקת חשבוניות וקבלות כנגד כספים שהתקבלו, הוצאת תשלומים לספקים שונים, הכנת משכורות לעובדים בסוף כל חודש ועוד מגוון של פעולות חשבונאיות נוספות כמו התאמות בנקים, גביית חובות ועוד.

סוגי תעודות של הנהלת חשבונות

ההכשרות של מנהלי ומנהלות חשבונות הם בפיקוח של משרד הכלכלה, אך למעשה ניתן ללמוד הנהלת חשבונות במגוון רב של מקומות, בין אם במכללות ייעודיות או מכללות מקצועיות אשר מלמדות את המקצוע. בתום הלימודים תינתן לסטודנט תעודה בהתאם לסוג הנהלת החשבונות אותו הוא למד כאשר תעודה סוג אחד וסוג שתיים מקנות רשות לעסוק במקצוע ולעזור לבעל מקצוע בכיר יותר בין אם מנהל חשבונות מדרגה גבוהה יותר או לרואה חשבון. תעודה סוג שלוש מקנה למנהל או מנהלת החשבונות לנהל את חשבונותיו של עסק קטן ואילו תעודה של מנהל חשבונות מדופלם תעניק זכות לנהל חשבונותיו של עסק גדול.