חמשת הממדים של תוכנית התערבות חינוכית

חמשת הממדים של תוכנית התערבות חינוכית

אימון בכישורים הבסיסיים של בריאות נפשית, מספק נקודת מוצא הגיונית ליועצים בפיתוח תוכנית התערבות . הבסיס החינוכי יכול להיות מפותח ע"י לימוד של חמשת הכישורים הבסיסיים: הבנת העצמי והאחרים, אמפטיה, תקשורת, שיתוף פעולה ואחריות – לכל רמת גיל בנפרד.
ישנן כל כך הרבה תוכניות חינוכיות יעילות – כולם מתייחסות ל 5 המימדים , אשר יכולות להתאגד בצורה טובה לתוכנית אחת לפי נושאים או לפי רמת גיל בהתאם להתפתחות הילד משלב 1עד לשלב 5. החומרים החינוכיים שנעשה בהם שימוש נבחרים בקפידה הן בהתאם לרמת הגיל של התלמיד והן בהתאם לצרכים של הקבוצה.
שלב 1: הבנת העצמי והאחרים: מדבר על מעורבות התלמיד בפעילויות המתוכננות להגביר את הידע על עצמם ולהעריך את הדמיון וההבדלים בין אנשים. פעילויות כאלו יכולות לכלול נושאים כגון: דמיון וייחודיות בין אנשים, סגנונות שונים של חיי משפחה , הבנת הערכים האישיים שלנו ותחומי עניין וכן פיתוח הערכה להבדלים בין תרבותיים ואתניים.
שלב 2: כישורי אמפטיה: מכוונים כדי ללמד את התלמידים להזדהות עם מגוון הרגשות האנושי , להכיר ברגשות אלו הן בעצמם והן באחרים , להבין כיצד פעולה של פרט אחד משפיעה על פרט אחר בקהילה ולהעריך את התפיסה הסובייקטיבית וניסיון החיים של האחר. התלמידים לומדים לפתח יכולת להציב את עצמם בנעלי האחר וללמוד לראות מבעד לעיניו, לשמוע מבעד לאוזניו ולהרגיש דרך ליבו.
שלב 3: כישורי תקשורת: מודגשים בפעילויות שמגדילים את היכולות של התלמיד להקשיב באופן יעיל ולבטא את הרגשות האישיים באופן ברור וישיר. הפעילויות יכללו עזרה לתלמידים בפיתוח מודעות , הקשבה, הן ברמה המילולית והן ברמת שפת הגוף ביחסים בין אישיים.
שלב 4: כישורי שיתוף פעולה: התלמידים ילמדו לעבוד בסביבה לא תחרותית , משתפת. משחקים הדורשים שיתוף פעולה יקבלו חשיבות מיוחדת בשלב זה. פעילויות למידה הדורשות שיתוף והתחלקות לקבוצות ,  כמו גם בניית תקנון כיתתי.
שלב 5: כישורי אחריות: יותר מכולם, זהו השלב שנתון להרחבה  של הביטוי וההתפתחות שלו בהתאם לכישורים הייחודיים של כל תלמיד ולהרכב הקבוצתי הייחודי בהקשר התפתחותי כולל של הגילאים השונים. בשלב זה התלמידים מתעמתים עם המציאות בה כל אחד מהם אחראי לבחירות ההתנהגותיות שלו להן תוצאות אשר ניתן לחזות. התלמידים לומדים שהחיים דורשים מהם לתת תשומות כלכליות, חברתיות ובין אישיות . מתפתחת המודעות לקריירה, יש התעסקות בתוכניות מניעה של אלכוהול וסמים, אימון בכישורי סירוב והתנגדות לפיתויים, כישורי מו"מ וקונפליקט, תהליכי קבלת החלטות ,שרות קהילתי וחינוך מיני . אלו הן רק חלק מצמצם של הדוגמאות לפעילויות בשלב זה.